StartPodlasie - informacja o regioniePlany miastKatalog: Firmy, Towary, Us硊giSzukaj kontekstowoSzukaj szczeg蟪owoOg硂szeniaPrzetargiMapa serwisu
auto-gryf
Ustaw jako stron startow Dodaj nas do ulubionych
 Wyszukiwanie kontekstowe firm-> wyszukiwanie szczeg蟪owe
Wpisz nazw szukanej firmy, towaru lub us硊gi:

Jeste zainteresowany(a) nasz ofert? Wpe硁ij formularz, skontaktujemy si z Tob.
 Reklama
Informacja Medyczna

TOOLCO- ELEMENTY Z DRUTU, WYROBY Z DRUTU, GI蔆IE DRUTU, FORMOWANIE DRUTU, ELEMENTY SPR石YSTE, SPR石YNY, SPINACZE ZACISKOWE DRUCIANE, ZAPINKI METALOWE, PTKI PRZECIWIEGOWE, STOPNIE I WY KOMINIARSKIE, AKCESORIA DACHOWE- BIASTOK-PODLASKIE

Informacje podstawowe

Nazwa firmy:

TOOLCO- ELEMENTY Z DRUTU, WYROBY Z DRUTU, GI蔆IE DRUTU, FORMOWANIE DRUTU, ELEMENTY SPR石YSTE, SPR石YNY, SPINACZE ZACISKOWE DRUCIANE, ZAPINKI METALOWE, PTKI PRZECIWIEGOWE, STOPNIE I WY KOMINIARSKIE, AKCESORIA DACHOWE- BIASTOK-PODLASKIE

Adres:

Bia硑stok
ul. Komunalna 11
15-197 Bia硑stok
os. Wygoda
gm. Bia硑stok miasto
pow. Bia硑stok miasto
woj. podlaskie
 

Telefon:

85 664 21 15

Fax:

85 664 21 16

E-mail:

marketing@toolco.pl

WWW:

www.toolco.pl

Czynne:

Pon.  od 7:00 do 15:00
Wt.  od 7:00 do 15:00
.  od 7:00 do 15:00
Czw.  od 7:00 do 15:00
Pt.  od 7:00 do 15:00
Sob.  nieczynne
Niedz. nieczynne

Opis dzia砤lno禼i firmy

TOOLCO ze swoim centrum produkcyjnym w Bia硑mstoku produkuje wyroby z drutu stalowego i z blach:
- druciane spinacze zaciskowe
- blaszane zapinki i inne maj眂e zastosowanie we wszelkiego rodzaju ta秏ach opakowaniowych, sprz阠ie AGD oraz w przemy秎e motoryzacyjnym.
toolco<br />

PRODUKCJA WIELKOSERYJNA I MASERYJNA

W naszym nowoczesnym zak砤dzie w Mo駅ach prowadzimy produkcj akcesori體 dachowych oraz 秝iadczymy us硊gi:
- cynkowania
- fosforowania
- malowania proszkowego element體 metalowych


SPINACZE ZACISKOWE DRUCIANE
Spinacze zaciskowe druciane s硊勘 do 潮czenia ta秏 polipropylenowych oraz poliestrowych w systemach wi眤ania i mocowania 砤dunk體.

W zale縩o禼i od szeroko禼i u縴tej ta秏y, stosowane s odpowiedniej wielko禼i spinacze. Dzi阫i spinaczom, ta秏y mog by naci眊ane zar體no r阠znie jak i z wykorzystaniem urz眃ze naci眊aj眂ych.

Ka縟y spinacz jest pokryty cynkiem b硑szcz眂ym lub ciemnym fosforanem.

Rodzaje spinaczy w zale縩o禼i od szeroko禼i ta秏:
CB-4 - 13 mm
CB-5 - 16 mm
CB-6 - 19 mm
CB-8 - 25 mm
CB-10 -35 mm
CB-12 -40 mm


ZAPINKI METALOWE
Zapinki metalowe s硊勘 podobnie jak spinacze zaciskowe druciane do 潮czenia ta秏 polipropylenowych oraz poliestrowych w systemach wi眤ania i mocowania 砤dunk體. Dzi阫i porowatemu wn阾rzu zapobiegaj wysuni阠iu si ta秏y po ich zaci秐i阠iu.

Rodzaje zapinek metalowych do ta秏 w zale縩o禼i od ich szeroko禼i:
M -10 - 10 mm
M -13 - 13 mm
M -16 - 16 mm
M -19 - 19 mm

WYROBY METALOWE Z DRUT覹 I BLACH PRODUKOWANE NA SPECJALNE ZAM覹IENIA KLIENT覹
Specjalizujemy si w produkcji tzw. galanterii metalowej z drut體 o maksymalnej 秗ednicy 10,0 mm oraz blach, maj眂ej zastosowanie g丑wnie w przemy秎e motoryzacyjnym i sprz阠ie AGD.

Poza spinaczami drucianymi oraz zapinkami metalowymi w naszej szerokiej ofercie produkt體 znajduj si r罂nego rodzaju dr笨ki, ci阦na, ograniczniki, wsporniki, zaczepy, uchwyty, tulejki, pr阾y, podpory, itp.


USGI CYNKOWANIA, FOSFOROWANIA I MALOWANIA PROSZKOWEGO

Elektrostatyczne malowanie element體 metalowych.
W zale縩o禼i od zg硂szonych nam potrzeb klient體 i stosownie do w砤禼iwo禼i element體 metalowych, istnie mo縧iwo舵 pokrywania ich warstw farby proszkowej w wybranym kolorze, strukturze oraz stopniu po硑sku.

Powlekanie galwaniczne element體 metalowych.
Posiadamy dwie nowoczesne i zautomatyzowane b阞nowe linie galwaniczne, na kt髍ych wykonujemy pow硂ki cynkowe i fosforanowe. Pow硂ki cynkowe wykonujemy z po硑skiem lub bez po硑sku i chromianujemy na kolor b酬kitny. Pow硂k fosforanow uzyskujemy stosuj眂 fosfor manganowy charakteryzuj眂y si bardzo dobrymi w砤禼iwo禼iami mechanicznymi

KONKURENCYJNE CENY ! ZAPRASZAMY

Zdj阠ia  (kliknij na zdj阠ie aby powi阫szy (w nowym oknie))

Zdj阠ieZdj阠ie

Specjalizacja

HDUPIENW - Spinacze do opakowa

BUDOWLANA

Budownictwo drogowe i kolejowe

HDUPIENW - P硂ty przeciw秐ie縩e
HDUPIENW - P硂ty 秐iegowe

Pokrycia i akcesoria dachowe

HDUPIENW - Dachowe akcesoria
HDUPIENW - Grzebienie okapowe
HDUPIENW - Kosze dachowe
HDUPIENW - P硂tki dachowe przeciw秐iegowe
HDUPIENW - Rury przeciw秐iegowe
HDUPIENW - Ta秏y kalenicowe
HDUPIENW - Ta秏y kominowe
HDUPIENW - Zabezpieczenia przed ptactwem

HUTNICZO METALOWA

Galanteria metalowa

HDUPIENW - Blachowkr阾y kwasoodporne
HDUPIENW - Druciane akcesoria
HDUPIENW - Druty kolczaste
HDUPIENW - Druty nieocynkowane
HDUPIENW - Druty nierdzewne
HDUPIENW - Druty ocynkowane
HDUPIENW - Druty powlekane
HDUPIENW - Druty spr昕ynowe
HDUPIENW - Druty stalowe
HDUPIENW - Elementy druciane
HDUPIENW - Elementy z drutu
HDUPIENW - Galanteria metalowa
HDUPIENW - Klamry spinaj眂e
HDUPIENW - Metalowe wyroby
HDUPIENW - Podk砤dki spr昕yste
HDUPIENW - Spinacze zaciskowe druciane
HDUPIENW - Spr昕yny
HDUPIENW - Spr昕yny kszta硉owe
HDUPIENW - Spr昕yny naci眊owe
HDUPIENW - Spr昕yny skr阾ne
HDUPIENW - Uchwyty
HDUPIENW - Uchwyty balkonowe
HDUPIENW - Uchwyty do rynien i rur
HDUPIENW - Uchwyty grzejnikowe
HDUPIENW - Wsporniki do p硑t gipsowo-kartonow.
HDUPIENW - Wyroby z drutu
HDUPIENW - Zapinki blaszane
HDUPIENW - Zapinki do ta秏y
HDUPIENW - Zapinki druciane
HDUPIENW - Zapinki metalowe
HDUPIENW - Zapinki nierdzewne

Obr骲ka plastyczna i cieplna

HDUPIENW - Formowanie drutu
HDUPIENW - Formowanie ta秏 stalowych
HDUPIENW - Fosforanowanie
HDUPIENW - Gi阠ie drutu
HDUPIENW - Gi阠ie ta秏 stalowych
HDUPIENW - Obr骲ka drutu
HDUPIENW - Prostowanie drutu

Pow硂ki ochronne

HDUPIENW - Cynkowanie
HDUPIENW - Fosforowanie
HDUPIENW - Galwanizacja
HDUPIENW - Malowanie proszkowe

MASZYNY, URZZENIA, WYPOSA疎NIE SPECJALISTYCZNE

Budowlane, drogowe

HDUPIENW - Mieszad砤 budowlane

Przemys硊 metalowego i hutniczego

HDUPIENW - Uchwyty tokarskie
HDUPIENW - Uchwyty wiertarskie
HDUPIENW - Zgrzewarki do drutu

NARZ蔇ZIA

Budowlane, malarskie, dekarskie

HDUPIENW - wy kominiarskie
HDUPIENW - Stopnie kominiarskie

Spawalnicze

HDUPIENW - Uchwyty spawalnicze

TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA

Armatura i akcesoria 砤zienkowe

HDUPIENW - Uchwyty 砤zienkowe

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHDNICTWO

Wentylacja

HDUPIENW - Kominki wentylacyjne
Legenda:
Hurt, Detal, Us硊gi, Produkcja, Import, Eksport, Naprawa, Wypo縴czanie.
 Reklama
Get Flash
System zawiera: bran:52, podbran:390, hase:15475    Liczba firm:36088
Przywi眤ania do firm: bran縠:60542, podbran縠:84001, has砤:323051
Kim jeste秏y, Kontakt, Nasza oferta, Wsp蟪praca
© Podlaskie Centrum Informacji 2000-2018
Valid HTML 4.01 Transitional