StartPodlasie - informacja o regioniePlany miastKatalog: Firmy, Towary, UsługiSzukaj kontekstowoSzukaj szczegółowoOgłoszeniaPrzetargiMapa serwisu
Ustaw jako stronę startową Dodaj nas do ulubionych
 Wyszukiwanie kontekstowe firm-> wyszukiwanie szczegółowe
Wpisz nazwę szukanej firmy, towaru lub usługi:

Jesteś zainteresowany(a) naszą ofertą? Wpełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.
 Reklama
Get Flash

EKOEXPERT
DORADZTWO EKOLOGICZNE I GOSPODARCZE
SP. Z O.O.
BIAŁYSTOK-PODLASIE

Informacje podstawowe

Nazwa firmy:

EKOEXPERT DORADZTWO EKOLOGICZNE I GOSPODARCZE SP. Z O.O. BIAŁYSTOK-PODLASIE

Adres:

Białystok
ul. Młynowa 17 lok.1
15-404 Białystok
os. Centrum
gm. Białystok miasto
pow. Białystok miasto
woj. podlaskie

Mapa dojazdu:

Położenie firmy na mapie. Mapa dojazdu.
Plan miasta: przejdź do sektora -> G4

Telefon:

85 744 44 60

Telefon kom.:

602 730 141

Fax:

85 744 44 60

E-mail:

ekoexpert@ekoexpert.com.pl
biuro@ekoexpert.com.pl
fundusze@ekoexpert.com.pl

WWW:

www.ekoexpert.com.pl

Czynne:

Pon.  od 8:00 do 16:00
Wt.  od 8:00 do 16:00
Śr.  od 8:00 do 16:00
Czw.  od 8:00 do 16:00
Pt.  od 8:00 do 16:00
Sob.  nieczynne
Niedz. nieczynne

Opis działalności firmy

Firma EkoExpert świadczy usługi z zakresu ochrony środowiska. Doradza, planuje oraz przygotowuje dokumentacje wielu inwestycji o charakterze ekologicznym.

Znaczne doświadczenie w zakresie doradztwa ekologicznego i gospodarczego pozwala nam na realizację wszelkich, nawet najbardziej nietypowych, zadań.
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych na inwestycje jak i projekty społeczne.
Sporządzamy studia wykonalności, biznesplany, wnioski na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne (banki, Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności, Fundusze Ochrony Środowiska inne).
Oferujemy analizę i opracowanie dokumentów strategicznych dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych.
Współpracujemy z wieloma partnerami - samorządami, firmami zarówno specjalistycznymi, jak i prowadzącymi typową działalność usługową.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów systematyczne uzupełniamy naszą ofertę doskonaląc nasze rozwiązania.
ekoxpert<br />

OFERTA:


Dokumentacja środowiskowa
 • raporty (oceny) oddziaływania na środowisko,
 • pozwolenia zintegrowane,
 • operaty wodnoprawne,
 • pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami
 • pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza
 • naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska (z instalacji, pojazdów mechnicznych),
 • przeglądy ekologiczne,
 • plany zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów,
 • analizy krajobrazowe: analizy i waloryzacje stanu krajobrazu w sąsiedztwie planowanej inwestycji,
 • inwentaryzacje przyrodnicze: analiza i inwentaryzacja zasobów przyrody, monitoring ornitologiczny i siedliskowo-florystyczny.

Doradztwo środowiskowe
Kompleksowa EkoUsługa, czyli zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie poprzez:
 • monitorowanie realizacji obowiązków środowiskowych przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w zakresie minimalizacji kosztów związanych z ochroną środowiska,
 • unikania kar,
 • działania sprawozdawczo-informacyjne,
 • stałą obsługę prawno-techniczno -konsultacyjną tzw. outsourcing ekologiczny,
 • konsultacje techniczne, prawne, ekonomiczne z zakresu ochrony środowiska,
 • weryfikacje dokumentacji Państwa firmy pod kątem spełnienia wymagań Prawa Ochrony Środowiska.

Projekty planistyczne
 • plany gospodarki niskoemisyjnej
 • programy usuwania azbestu
 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • Programy Ochrony Środowiska,
 • Prognozy inwentaryzacje pod kątem planów zagospodarowania przestrzennego,
 • Analizy środowiska przyrodniczego (fizjografia) pod kątem zagospodarowania przestrzennego.
 • Strategie Promocji Gminy,
 • Strategie rozwoju turystyki,
 • Strategie rozwoju produktu turystycznego,

Odnawialne źródła energii
 • opracowanie pełnych koncepcji ekonomiczno -technicznych w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • kompleksowe doradztwo, uzyskiwanie wszelkich pozwoleń, pełna dokumentacja na nowoczesne rozwiązania związane z odnawialnymi źródłami energii -szczególnie – bioelektrownie, biogazownie, kolektory słoneczne, pompy ciepła.

Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie
 • prowadzenie pełnej ewidencji wytwarzanych odpadów
 • znalezienie odbiorcy odpadów i wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków logistycznych i finansowych
 • opracowanie sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania odpadami,
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej odpadów o charakterze ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Szkolenia
Szkolenia w zakresie ochrony środowiska tj:
 • wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • wypełnianie dokumentacji sprawozdawczej,
  gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie
 • opłata produktowa
 • inne – według potrzeb Klienta.

Firma EkoExpert wpisana jest na listę firm szkoleniowych prowadzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - nr: 2.20/00003/2008CERTYFIKAT - Systemy zarządzania jakością - PN-EN ISO 9001:2009
Świadczenie usług o charakterze ogólnym oraz usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw.

Specjalizacja

NAUKA, OŚWIATA

Kursy, szkolenia

HDUPIENW - Szkolenia specjalistyczne

OCHRONA ŚRODOWISKA

Likwidacja skutków zanieczyszczeń

HDUPIENW - Audyt energetyczny
HDUPIENW - Badania termowizyjne
HDUPIENW - Certyfikaty charakterystyki energetycznej
HDUPIENW - Certyfikaty energetyczne
HDUPIENW - Doradztwo ekologiczne
HDUPIENW - Prognozy oddziaływania na srodowisko skutków realizacji planów, programów, projektów
HDUPIENW - Prognozy skutków realizacji polityk, planów, programów i strategii
HDUPIENW - Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
HDUPIENW - Świadectwa charakterystyki energetycznej

Oczyszczanie powietrza

HDUPIENW - Pozwolenia zintegrowane

Pomiary zanieczyszczeń

HDUPIENW - Badania środowiska
HDUPIENW - Dokumentacja do funduszy pomocowych
HDUPIENW - Monitoring skażenia środowiska
HDUPIENW - Monitoring składowisk odpadów
HDUPIENW - Pomiary akustyczne
HDUPIENW - Pomiary dozymetryczne
HDUPIENW - Pomiary drgań
HDUPIENW - Pomiary emisji gazów i pyłów
HDUPIENW - Pomiary hałasu
HDUPIENW - Pomiary środowiska pracy
HDUPIENW - Pomiary tlenku węgla
HDUPIENW - Pomiary zanieczyszczeń
HDUPIENW - Pomiary zapyleń
HDUPIENW - Przeglądy zanieczyszczeń
HDUPIENW - Raporty o stanie środowiska
HDUPIENW - Raporty porealizacyjne o oddziaływaniu na środowisko
HDUPIENW - Testery wody

PRAWO, FINANSE

Finanse

HDUPIENW - Doradztwo gospodarcze
HDUPIENW - Dotacje unijne-wnioski

PROJEKTOWANIE I EKSPERTYZY

Rzeczoznawcy

HDUPIENW - Ekspertyzy elektrotechniczne
HDUPIENW - Ekspertyzy technologiczne
HDUPIENW - Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
HDUPIENW - Wnioski na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza
Legenda:
Hurt, Detal, Usługi, Produkcja, Import, Eksport, Naprawa, Wypożyczanie.
 Reklama
Get Flash
System zawiera: branż:52, podbranż:390, haseł:15518    Liczba firm:35998
Przywiązania do firm: branże:54919, podbranże:76028, hasła:291536
Kim jesteśmy, Kontakt, Nasza oferta, Współpraca
© Podlaskie Centrum Informacji 2000-2018
Valid HTML 4.01 Transitional